Μήνυμα Κοινοτικό Συμβούλιο Επιχειρήσεις Επικοινωνία
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Εκδηλώσεις
Δημοσιεύσεις
Αρχείο
Κοινοτικό Συμβούλιο Ομόδους
Δημοκρατίας 2,4760 Όμοδος
Τηλ : 25422453
Φαξ : 25422519
E-mail : info@omodos.org
 
ΜΟΥΣΕΙΑ > ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ
Το Μουσείο Βυζαντινών Εικόνων στεγάζεται στο συνοδικό της Μονής, που διαθέτει ένα εκπληκτικό ομορφιάς, ξύλινο ταβάνι, καμωμένο με θαυμαστή τέχνη, αποτελούμενο από πολλές χιλιάδες μικρά ξύλινα κομμάτια καρυδιάς, αρμονικά συνταιριασμένα. Το Μουσείο Βυζαντινών Εικόνων ιδρύθηκε τον Οκτώβρη του 1960, με σκοπό την διαφύλαξη και την προστασία των παλαιών εικόνων της Μονής.Σ’ αυτό φυλάγονται και εκτίθενται βυζαντινές εικόνες ,από αρχαιοτάτων χρόνων ανεκτίμητης αξίας ,όπως και πανάρχαια ξύλινα, μεγάλα σκαλιστά επίχρυσα φανάρια, προερχόμενα όλα από τη Μονή Τιμίου Σταυρού Ομόδους. Όλες οι εικόνες είναι συντηρημένες από εισφορές κατοίκων και άλλων φίλων του Ομόδους.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται για μερικές από τις πιο αξιόλογες εικόνες:


α) Άγιος Φίλιππος 83 x 64 εκατ.
Μεγάλη ημικαταστρεμένη εικόνα, η οποία χρονολογείται από το 1528 μ.χ. Η προς τα δεξιά κάτω, εικονιζόμενη πριγκίπισσα Ελεονόρα, με ερυθρό ένδυμα και κεντητό κάλυμμα κεφαλής , στολισμένο με πετράδια, αφιερώνει την εικόνα στον Άγιο.

β) Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος 100 x 37 εκατ.
Είναι του 1570 μ.χ. Είναι όρθιος, ολόσωμος στην εικόνα με προσωπογραφία τον δωρητή, στο κάτω δεξί μέρος.
γ) Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος 106 x 53 εκατ.
Είναι του15ου – 16ου αιώνα με μεταγενέστερη επιζωγράφιση .
Ο Άγιος κρατά στο δεξί χέρι γραφίδα και στο αριστερό Ευαγγέλιο.

δ) Ο Άγιος Πέτρος 80 x 63 εκατ.
Είναι το πρώτο μισό του 16ου αιώνα . Ο Απόστολος Πέτρος σε προτομή,
κρατά κλειδιά και ειλητάριο με το αριστερό χέρι και ευλογεί με το δεξί.


ε) Ο Άγιος Παύλος 63 x 50 εκατ.
Είναι σε προτομή και κρατά με το αριστερό χέρι κλειστό βιβλίο και με το δεξί
ευλογεί.

στ) Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ 80 x 65 εκατ.
Είναι του 16ου αιώνα. Είναι σε προτομή και κρατά στο δεξί του χέρι
ειλητάριο.ζ) Παγκόσμια Ύψωση Τιμίου Σταυρού 85 x 63 εκατ.
Είναι του 1664 μ.χ. Στο κέντρο ο Άγιος Κωνσταντίνος και η Αγία Ελένη,
κρατούν τον Τίμιο Σταυρό , σκηνή από την εύρεση του. Στις τέσσερις πλευρές
υπάρχει το ιστορικό και σκηνές από τα θαύματα του Σταυρού.

η) Ο Άγιος Φίλιππος 101 x 54 εκατ.
Χρονολογείται από το 1773 μ. χ. Χαρακτηριστικό στην εικόνα είναι η
προσωπογραφία του Μητροπολίτη Πάφου Πανάρετου ,που είναι
ζωγραφισμένη στο κάτω αριστερό μέρος της εικόνας, να προσφέρει το Ιερό
κρανίο του Απ. Φιλίππου στον Άγιο, σε επίχρυση θήκη.

θ) Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος 110 x 48 εκατ.
Είναι του 1830 μ.χ. Ο Άγιος ολόσωμος με φτερά, κρατά στο δεξί του χέρι
ανοικτό ειλητάριο και στο αριστερό εικόνα με την σταύρωση.

ι) Ο Χριστός σε θωράκιο εικονοστασίου 70 x 106 εκατ.
Είναι του 18ου αιώνα.

 

Επιμέλεια κειμένων: Παναγιώτης Σωκράτους
Γραμματέας εκκλησιαστικής επιτροπής

Footer
Designed & Developed by NETinfo Services Ltd.
No images, text or other material whatsoever from this website may be copied, published, re-produced or otherwise used without the written permission of NETinfo Services Ltd.