Μήνυμα Κοινοτικό Συμβούλιο Επιχειρήσεις Επικοινωνία
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Εκδηλώσεις
Δημοσιεύσεις
Αρχείο
Κοινοτικό Συμβούλιο Ομόδους
Δημοκρατίας 2,4760 Όμοδος
Τηλ : 25422453
Φαξ : 25422519
E-mail : info@omodos.org
 
ΜΟΥΣΕΙΑ > ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΜΟΥΣΕΙΑ

Στο Όμοδος υπάρχουν και συντηρούνται ως Ιδιωτικά Μουσεία, μερικά σπίτια ηλικίας εκατοντάδων χρόνων, που διατηρούνται μέχρι σήμερα όπως πρωτοκτίστηκαν. Τα ίδια τα παλαιά σπίτια από μόνα τους συγκεντρώνουν αρκετό ενδιαφέρον, από αρχιτεκτονικής πλευράς, τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά. Τα Ιδιωτικά Μουσεία είναι ένα δείγμα παραδοσιακού Ομοδίτικου σπιτιού. Είναι κτισμένα με πέτρα και λάσπη από χώμα , σε χοντρούς τεράστιους τοίχους με ξύλινες πόρτες και κεραμιδένιες στέγες και λουλουδένιες αυλές.
Στους ίδιους χώρους που κοιμόντουσαν οι άνθρωποι ,υπήρχαν τα πιθάρια με τα κρασιά και πολλές φορές ζούσαν εκεί και τα ζώα. Δείγμα δύσκολων καιρών φτώχειας και στέρησης.

Έτσι οι ξένοι και οι ντόπιοι τουρίστες, συναντούν το πιο ψηλό κρεβάτι με το κεντημένο σκλουβέρι, την αμουσία, τα πιτσίλια, τους σκαλιστούς καναπέδες,
τις τόνενες καρέκλες, τους τοίχους στολισμένους με κάδρα από κουκούλι μεταξοσκώληκα, οικογενειακές φωτογραφίες, προϊστορικά αντικείμενα, οικογενειακά σπαθιά κ. α. Ακόμα συναντά κανείς την τσιμινιά με τις χαλκομαγείρισες, τους τσέστους, την τατσιά, το σινί, το ζύγι, το χαρτζί, τη κουτάλα, την σιεροκουτάλα, το κόσκινο, το σισαμικό και την ταμπουτσιά, το κουμνί και τον κουρελό, το τηγάνι και το σάτζι το σιδερένιο, την σκάφη και το σκαφίδι, το κτί (γουδί) και τον ξύστρο, την τσούκα και το σιερόμυλο.

Εξ άλλου στην αποθήκη του σπιτιού, που είναι πρώτα από όλα και εργαστήρι των σταφυλιών βρίσκονται, φυλάττονται και εκτίθενται, πολλά παλιά γεωργικά εργαλεία, πολλά από τα οποία χρησιμοποιούνται ακόμα και σήμερα.
Τα εργαλεία αυτά είναι αποτέλεσμα μιας μακρόχρονης πρακτικής ανάγκης, που επινόησε το μυαλό του ανθρώπου. Αποτελούν δείγμα της λαϊκής μας πολιτιστικής κληρονομιάς και της εφευρετικότητας των αμπελουργών της περιοχής.

Ξεχωριστή θέση κατέχουν τα πελώρια κόκκινα πήλινα πιθάρια με τα στουπώματά τους, μέσα στα οποία άλεθαν τα σταφύλια και έκαναν το κρασί. Η δάνη όπου τοποθετούσαν ζιβανία ή πατούσαν σταφύλια και έπαιρναν το ζουμί. Η αλέστρα για το άλεσμα των σταφυλιών. Το πιεστήρι για την σύνθλιψη των αλεσμένων σταφυλιών. Οι κούζες, το κολότζι και η κολόκα, το σπιλαστήρι για το ανακάτωμα των τσίππουρων, το ασιήν για την μεταφορά του κρασιού και του ξυδιού. Τα καλάθια και τα κοφίνια, για μάζεμα και μεταφορά των σταφυλιών.

Κάποτε στην αυλή και άλλοτε στο σπίτι βρισκόταν το παραδοσιακό καζάνι, με το οποίο γινόταν η απόσταξη της ζιβανίας (ρακής). Σε περίοπτο μέρος βρίσκονται τοποθετημένα εργαλεία, που σχετίζονται με το φύτεμα και την καλλιέργεια του αμπελιού. Τέτοια είναι: Το άροτρο με το οποίο όργωναν τα αμπέλια, το κλαδευτήρι για το κλάδεμα του αμπελιού, το σβανούδι, ο κούσπος και το ξινάρι, η σκάλα για το φύτεμα του αμπελιού, το τενεκεδένιο θειαφιστήρι, το στρατούρι (φόρεμα του γαϊδαριού), οι κατσούνες, οι φούντες, η ρεσιεμέ, η βούρκα, η δουκάνη για το αλώνισμα του σιταριού, κ. α.

Επιμέλεια κειμένων: Παναγιώτης Σωκράτους
Γραμματέας εκκλησιαστικής επιτροπής

 

Footer
Designed & Developed by NETinfo Services Ltd.
No images, text or other material whatsoever from this website may be copied, published, re-produced or otherwise used without the written permission of NETinfo Services Ltd.