Κοινοτικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Ομόδους, που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:

Ονοματεπώνυμο: Ευγένιος Μιχαήλ (Πρόεδρος)
Τηλέφωνα: 99605463
E-mail: [email protected]

Ονοματεπώνυμο: Χριστοφάκης Γεωργίου (Αναπληρωτής Πρόεδρος)
Τηλέφωνα: 99444650

Τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:

Ονοματεπώνυμο: Πελοπίδας Ευγενιάδης
Τηλέφωνα: 99652200
E-mail: [email protected]

Ονοματεπώνυμο: Χρίστος Ιωαννίδης
Τηλέφωνα: 99404022
E-mail: [email protected]

Ονοματεπώνυμο: Γιώργος Ηροδότου
Τηλέφωνα: 99672104
E-mail: [email protected]

Ονοματεπώνυμο: Γιαννάκης Γεωργίου
Τηλέφωνα: 99484824
E-mail: [email protected]

Ονοματεπώνυμο: Παναγιώτης Ζήνωνος
Τηλέφωνα: 99794899
E-mail: [email protected]

Το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:

Ονοματεπώνυμο: Φιλιώ Σταύρου (Γραμματέας)
Τηλέφωνα: 99346439
E-mail: [email protected]

Ονοματεπώνυμο: Χαρούλα Γεωργίου (Γραφέας)
Τηλέφωνα: 99412118
E-mail: [email protected]

Ονοματεπώνυμο: Μάριος Νικολάου (Εργατοτεχνίτης)
Τηλέφωνα: 97778909

© Copyright 2021 - Κοινοτικό Συμβούλιο Όμοδους / Designed & Developed by NETinfo Plc